БААТ Одисея ИН Община София
Новини

Туризъм с мисъл за природата и хората

Туризъм с мисъл за природата и хората

Mного ми се иска всички, които пътуват и почиват, да го правят с мисъл и принос за развитието на устойчивия туризъм в България, защото имаме доста ресурси за опазване, а немного хора, които се замислят за тях.

Според Световната туристическа организация “Устойчивият туризъм е гаранция за разумен, продължителен и стабилен икономически растеж. Той осигурява опазване на околната среда и гарантира, че нуждите на сегашните и бъдещите поколения ще останат удовлетворени.” На мен ми звучи като едно доста точно определение, съдържащо цялата концепция само в две изречения.

Защото туризмът е започнал с желанието на човека за почивка сред природата, за откриване и опознаване на различни места и култури. Ако няма запазена природа, бит и фолклор, култура и история, какво ли ще остане от туризма? А ако няма чист въздух, вода, земя и храна, какво ли ще остане от хората?

Много са ползите от устойчивия туризъм. Той дава възможност за развитие и доходи на населението в планинските и труднодостъпни райони, отдалечени от икономическия живот. Посещавайки ги, всички ние вземаме активно участие в процеса на равномерно разпределение, тъй като в тези места често единствените приходи идват от туризъм или животновъдство. И така средствата се разпределят директно – на място и навреме.

От друга страна употребата на местни продукти не само има икономически принос за местното население, но също така може да намали до 4-5% вредните емисии от промишлено производство и транспортиране на продукцията. А определено имаме нужда от това и то с повече от 5%.

Неслучайно едни от най-предпочитаните дестинации в света са места с непокътната природа, където главна цел е опазването на екосистемите и постигнатия баланс. И непрекъснато се присъединяват към общия списък острови, планински курорти и градчета, в които изцяло са забранени моторните превозни средства. Това не ги прави по-малко посещаеми, напротив.

Устойчивият туризъм създава и развива много морални и етични ценности. Дава поглед върху различни региони и култури, желание за изучаването и разбирането им и най-важното – изгражда толерантност към различията между хората. А поддържането на фолклора и бита прави страната ни привлекателна и за чуждестранни посещения. Срещите с местните хора, техните традиции и кулинария са любопитни за туристи от цял свят и колкото по-автентичен е този начин на живот, толкова е и по-интересен.

Освен това дава икономическа стойност на културното наследство и носи приходи за инвестиране в реконструкции, за да видим културните, архитектурните и исторически паметници такива, каквито са били.

Развитието на устойчивия туризъм е една комплексна дейност, в която участват едновременно туристи, работещите в туризма и институциите. И всеки има своята много важна роля.

Радостно е, че през последните години се увеличиха осезаемо местата, в които се строят еко комплекси и къщи в стар български стил, реставрират се местни домове – паметници на културата и започват да приемат гости. Увеличиха се и заведенията, в които се предлагат чисти натурални продукти от местно производство, което говори, че се е повишил и броят на хората, които предпочитат устойчивия туризъм, но сякаш все още са малка част от общия фон. И може да са повече…

Проблемът сякаш е, че липсва мисъл за ползите и вредите в дългосрочен план. Как да накараме някой да заобича природата, чистия въздух и местния бит, и да изпита вътрешното желание и потребност да ги опазва?

И понеже апетитът идва с яденето, може би ако каним тези, които не познават този туризъм, да се присъединят към нашето пътуване, ако заедно посещаваме повече събори и фестивали, културни паметници и резервати, заведения с продукти от местно производство, ако правим разходки по екопътеки или спортуваме, с добро настроение, смях и споделени приключения ще привлечем все повече привърженици на устойчивия туризъм.

Текст: Десислава Тодорова
Снимка: Кирил Калоянов

Уебсайт от Hlebarov.com