БААТ Одисея ИН Община София
Новини

Становище на БААТ относно промени в Плана за управление на НП Пирин

Становище на БААТ относно промени в Плана за управление на НП Пирин

Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ не веднъж се е обявявала за прозрачност и законност в юридическия ребус „ски-зона Банско” в НП Пирин. Свикваното на 19 февруари заседание на ВЕЕС, във връзка с предложението на кмета на Община Банско за изменение на Плана за управление на НП Пирин от януари 2013 г., създава впечатлението, че вашата институция, въпреки конституционните ви задължения и декларации, има намерение, в месеците преди изборите да направи поредния подарък на една офшорна компания, и противно на обществения интерес.

Звучи странна нагласата да се разглеждат предложения без конкретика, които променят фундаментално установеното с ЗЗТ и Плана за управление на НП Пирин от 2004г. във връзка и с подписания концесиосен договор от 2001г. Прието е да се разглежда предложение без Оценка за съвместимост, касащо територия явяваща се буферна зона на паметник на световното природно наследство. Интересно защо ли, въпреки установеното и от вашето управление (2011г.) надхвърляне на концесионната територия с над 40% и извършеното незаконно строителство в територия изключителна държавна собственост, МОСВ не прояви ентусиазъм да приложи законите, а сега дава зелена светлина за обсъждане на предложение идващо от страна на самите нарушители на закона, искащи цялостен редизайн на ПУ и това, което той позволява и забранява

Като представители на туристическия бизнес и граждани, за нас тази позиция на МОСВ свидетелства за поддаване на един недопустим лобистки натиск и отказ от прилагане на законите, отстъпление пред тясно корпоративен интерес. Наистина, свикването на ВЕЕС все още не означава зелена светлина пред исканите промени, но самото допускане да се разглеждат такива промени досежно един действащ план за управление на територия национален парк, означава вече твърде много.

Аз лично съм участвал като експерт в изработване на предложението за сегашния ПУ. И тогава основните въпроси, които стояха на дневен ред бяха какви са заплахите и как може да се развиват устойчиви модели на туризъм в НП Пирин, така че да не бъде застрашен неговия поемен капацитет. Благодарение на поредица от управленски грешки, некомпетентност и съмнителни бизнес практики беше допуснато от местните администрации, не без мълчанието на централната власт, едно никому ненужно хипер строителство в цялата разложка котловина. Днешните опашки пред лифтовете са резултат именно на тази недалновидна политика, а предложението на кмета на Банско от януари 2013г. не предлага решения, а търси цялостно прекрояване на парка и промяна в Плана за управление, и узаконяване на извършените закононарушения.

БААТ, като туристическо сдружение в обществена полза, категорично не е съгласна с това. Това не означава, че ние сме против развитието на ски-туризма в България и в частност обсъждането на идеи, как да се развива ски-зоната или как да направим ски-услугата в Банско по-добра, как да се превърне Банско в един модел за развитие. Съществуват решения, които не предполагат промяна в Плана за управление. За съжаление, целта на този фарс, е да се узакони в рамките на сегашното управление цялото незаконно строителство и уредят правата на концесионера. Недопустимо е да се ангажира толкова голям обществен ресурс само за да се помогне на един „изпаднал в беда” монополен бизнес като „Юлен”, който не може да се оплаче от подаръци.

В този смисъл БААТ предлага да разпоредите връщане на предложението на кмета на община Банско за прецизиране, тъй като в този си вид в него липсва конкретика, Оценка за съвместимост и то по духа си противоречи на нормата на член. 1 и на чл. 21 от Закона за защитените територии, а ВЕЕС не е орган по компетентност, който може да обсъжда текстове от закона, да ги тълкува или да предлага тяхната промяна или отмяна. Останалите правни и екологични аргументи са вече изложени в писмото на ВВФ България Дунавско-карпатската програма, от 15 февруари 2013г., което е надлежно внесено и няма нужда да препотваряме.

Също така считаме, че не е осигурена експертна представителност във ВЕЕС, от който практически са отстранени от участие почти всички действащи неправителствени организации, осъществяващи дейност реално в защита на българската природа. Отговорност за това носи сегашното ръководство на МОСВ във ваше лице, и в този смисъл не вярваме в качеството и непредубедеността на решенията на този ВЕЕС.

Към всичко това бихме искали да добавим и следното:
– десетките хиляди български граждани подписали петициите в защита на НП Пирин и против нзаконните строежи в него, не разполагат с никакви анализи или аргументи в полза на претендираните икономически и социални ползи от развитие на ски-зона Банско в НП Пирин. Обратно, всички ние сме свидетели на монополно поведение на „Юлен АД” един бизнес, който задушава предприемачеството, свободните професии, и който агресивно консумира публичното благо – природата, пеизажа, ресурсите на Национален парк Пирин.
– българските граждани от София до Варна и Трявна и гражданите на Европа очакват българската държава да организира една съдържателна и експертно подкрепена дискусия с продължителността, която е необходимо, за да се очертаят по един безспорен начин проблемите на ски-зона Банско и Национален парк Пирин, и пътищата за тяхното разрешаване в името на опазването на този природен ресурс;
– българските граждани очакват МОСВ да влезе в конституционните си права и да защити обществения интерес – опазване законите на държавата и защита на интегритета на националните паркове и упражняване на права спрямо нарушителите;
– българските граждани очакват от вас като министър да докажете, че България е правова държава, в която законите се прилагат по един и същи начин към всички.

Уебсайт от Hlebarov.com