БААТ Одисея ИН Община София
Новини

Конференция: Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм

Конференция: Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм

Коалиция за климата – България, в партньорство с Българска асоциация за алтернативен туризъм, Министерство на околната среда и водите (ПУДООС) и WWF-България, организират, в рамките на форум „Дни на предизвикателствата“, конференция на тема „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“.

Конференцията ще се проведе на 03.12.2015 г. (четвъртък) в НДК, зала 3, ет.7, от 09:30 до 17:30 ч.

Онлайн РЕГИСТРАЦИЯ за участие (вход свободен, с регистрация):https://goo.gl/pj1EDK

ПРОГРАМА на конференцията и участниците в нея: http://predizvikatelstva.com/конференция/

Основният фокус на форума цели да представи важността на темата за изменението на климата и позицията на България на предстоящата среща на върха на ООН в Париж (COP 21) в началото на м. декември пред българската общественост и медии. Тази позиция ще бъде дискутирана и с панелистите под трите основни теми, попадащи в обсега на конференцията: ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ.

***
Повече за „Дни на предизивикателствата“:
– Вечерна програма: https://www.facebook.com/events/1127856543908715/
– Дневна програма: https://www.facebook.com/events/728298557306317/

Срещата се реализира по Проект „Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики“ изпълняван от WWF и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg

Уебсайт от Hlebarov.com