БААТ Одисея ИН Община София
Слайдър 3
Слайдър 4
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 10
Слайд 13
Дни на предизвикателствата 2018

Конференция 2014

Храната и природата в България в полза на зеления устойчив бизнес

Развитие за селските райони чрез опазване на природата, устойчив туризъм, биоземеделие и тероар

/Конференция с международно участие, с подкрепата на Френското посолство на Петия Фестивал „Зелени дни, 2014”/

9 май, 09:00 Френски Институт, площад Славейков, София

Конференцията ще бъде открита с изпълнение на Химна на Европа от хора на 20-то Основно училище в София „Тодор Минков”.

Предмет на Конференцията

Конференцията цели да обедини опита и експертизата на най-успешните български фирми, неправителствени организации и българските институции в основните две области на зеления устойчив бизнес (pro-biodiversitybusiness): биоземеделието – производители и търговци,и устойчивия туризъм – туроператори и къщи за гости; лектори експерти и презентатори практици в сферата на устойчивото развитие в тези две области. С помощта на дългогодишния опит на Франция и други европейски страни, както и на няколко успешни родни предприемачи, ще подчертаем позитивните бизнес примери, както и пресечните точки между тези два сектора от икономиката ни, все още далеч от реалните възможности за тяхното развитие в България. Особено внимание ще обърнем на възможностите за производство, сертифициране и предлагане на качествена местна храна, и за налагане на локални запазени марки от традиционни за даден регион селскостопански продукти (тероар). Качествената и чиста (в най-добрия случай сертифицирана като „биологична”) местно произведена храна, заедно с уникалното природно и културно наследство на България,трябва да бъде акцент във всеки локален туристически продукт. По този начин тя ще си създаде търсене и ще получи достъп и признание на международния пазар. Според БААТ и партньорите на „Зелени дни”, това ще осигури постоянен поминък и възходящо икономическо развитие на все повече местни граждани в отделните селски и планински райони на страната.

Поставяме си за задача да присъединим всички заинтересовани страни, които имат отношение към визията и пътя за постигане на едно устойчиво и балансирано развитие на българското село и планини. Целим да постигнем известно съгласие в полза на новата пазарна ориентация на българското земеделие и туристически продукт, на опазването на природното и културно наследство на България.

Цели на Конференцията:

– Да проследи връзките между екологичния туризъм, биоземеделието и управлението на селските и планински дестинации като взаимозависими и допълващи се сфери на зеления устойчивия бизнес – за създаване на уникален локален туристически продукт.

– Да наблегне върху значението от обединяването на качествената и чиста местно произведена храна и природните ресурси на страната, за създаване на уникален и скъп локален туристически продукт с висока добавена стойност.

– Да даде насоките за формиране на профил на инвеститори, от които България има нужда – подпомагащи развитието и създаването на поминък за местните общности, разтоварването на големия град и отговорността към поколенията.

– Да подпомогне обмяната на добри практики между Франция, България и други европейски страни в туризма, биоземеделието и регионалното развитие – на институционално равнище и сред самата българската професионална общност.

– Да представи перспективи за откриване на зелени работни места, поминък и развитие на жителите на обезлюдяващите се селски и планински региони в България

– Да дефинира проблемите и да инициира промени в правните рамки в полза на биоземеделието и целогодишния устойчив туризъм в българските общини и планини.

– Да се предизвикат отговорните институции,земеделския и туристическия бранш към дискусия за необходимите промени в политиките и законите, в манталитета и етиката на предприемачите.

Панели на Конференцията: 

  1. Биологично земеделие и производство

Качествени решения в земеделието и животновъдството – биосертификацията и тероарът, като възможен модел за българските производители да достигнат ключови пазари и клиенти.

Гостоприемни ферми – farmhopping Качествени решения в земеделието и животновъдството – биосертификацията и тероарът, като възможен модел за българските производители да достигнат ключови пазари и клиенти. Гостоприемни ферми

  1. Устойчив туризъм

Добри практики на устойчив екологичен селски и планински туризъм в България.

Дестинации за устойчив туризъм с качествена местно произведена храна

  1. Проблеми пред зеления устойчив бизнес – заинтересовани страни, правни рамки, национална политика и опазване на природните ресурси

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 0

09:30-10:00 Встъпителни думи от посланика на Франция, представители на правителството и г-н Любомир Попйорданов, председател на БААТ и г-н Любомир Попйорданов, председател на БААТ

Модератор: Любомир Бояджиев, журналист /осигурен симултантен превод/

Панел 1 : Биологично земеделие и производство

10:00-10:15 Стефан Робер, експерт в Министерството на земеделието и храните

Устойчиво и интегрирано развитие на селските райони във Франция и възможните сценарии за България в отношение с политиката на

10:15-10:30 Д-р Стоилко Апостолов, Фондация „Биоселена“

Биологичното земеделие и земеделски продукти Биологичното земеделие и земеделски продукти

10:30-10:45  Мирослава Дикова, Българското дружество за защита на птиците

Производство на храни и устойчив туризъм в Западна Стара планина

Веселина Маринова, главен редактор на списание „Меню”, редактор на списание „Ди Вино”, Gourmet Publishing

Българският Тероар – възможности за развитие

11:00-11:15 Любомир Ноков , Асоциация на биотърговците в България

Развитие на пазара на биологични продукти в България

11:15-11:30 Албена Симеонова, председател на Фондация за околна среда и земеделие, член на управителния съвет на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM)

Европейската политика за биологичното производство и нейното бъдещо изпълнение в България според IFOAM

11:30-11:45 Росица Митова, Фармхопинг (гостоприемни ферми)

Бъдещето на биологичното земеделие – как интернет ще промени бранша

11:45-12:00 Стефан Дюлае, председател на Френско-Българската търговска камара

Храната, кухнята и представянето на България като дестинация 

12:00-12:30 Дискусия

12:30-13:00 Обяд Биологични храна, предоставена от Българо – Швейцарския проект „Свързване опазването на природата с устойчивото развитие на селските Шеф Валери Нешов – готвач, продуцент и водещ на ТВ предаването „Полуостровът на съкровищата“, ще представи продуктите и ще подготви обяда и дегустациите; минерална вода от „Ком”

Панел 2: Устойчиво развитие на туризма

13:00-13:15 Благовеста Василева, “Дивата ферма”

„Дивата ферма“ – модерна ферма със съхранени традиции или успешен пример за опазване традициите в 21-ви век

13:15-13:30 Кристоф Льомер, “Гърмен Хилс”

Българският зелен туризъм от перспективата на френския предприемач

13:30-13:45 Михаела Кирчева, „Новото тракийско злато“

„Новото тракийско злато“ – хората и природата заедно за зеленото бъдеще на Родопите

13:45-14:00 Д-р Десислава Алексова, Международно висше бизнес училище – Ботевград

Регионална марка „Странджа“ – механизъм за повишаване на качеството с отговорност към природата, местната култура и хората

14:00-14:15 Росен Василев, Българска фондация „Биоразнообразие“ Беласица – най-младият природен парк в България

14:15-14:30 Екатерина Дончева, Българска асоциация за конен туризъм Езда и туризъм – традиции и предизвикателства

14:30-14:45 Кирил Калоянов, Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм Велосипеден туризъм – прилагане на ЕвроВело в България 

14:45-15:15 Дискусия и кафе пауза

3: Проблеми пред зеления устойчив бизнес

15:15-15:35 Ларс Соефтестад, експерт мрежи за общностно базирано управление на природните ресурси /CBNRM/ (Норвегия и България)

Защита на околната среда: от CBNRM и анализ на заинтересованите страни чрез изграждане на мрежи към Конвенциите от Рио

15:35-15:50 Свилен Овчаров, Зелени адвокати Локалният продукт като разпознаваема за туристите атракция: Сертификации  и географски означенияи географски означения

Борислав Сандов, координатор кампании – Фондация за околна среда и земеделие, съпредседател на „Зелените“

Управление на кампании за насърчаване на биоземеделието и устойчивия туризъм

16:05 – 16:20 Любомир Попйорданов, председател на Българската Асоциация за Алтернативен Туризъм Алтернативен Туризъм Алтернативният туризъм в един глобализиращ се свят

16:20 – 16:25 Любомир Бояджиев – Заключителни бележки

16:25 – 17:00 Дискусия на чаша вино и биологични хапки, предоставени от Вила Юстина и Българо-Швейцарския проект „Свързване опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

 

С ПОДКРЕПАТА НА:

ProCreditBank+PartOf   bdzp_logo   logo BgSwiss CMYK 1(1)   Logo BIOSELENA       Villa-Ustina-Logo-186x186        kom voda

 

Уебсайт от Hlebarov.com