БААТ Одисея ИН Община София
Слайдър 3
Слайдър 4
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 10
Слайд 13
Дни на предизвикателствата 2018

Конференция

Преглед на материалите от Конференцията през 2014 г.

  BAAT        LOGO Odysseia-In 25years     Logo_Prozracni planini_color_forweb       institutfrancais

ФОРУМ ПЛАНИНИ 2015

Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии на България

Къмпинги в Натура 2000, световни тенденции в приключенския туризъм, развитие на гостоприемството в хижите, ограничаване или сгъстяване на лифтовите съоръжения в ски-зоните, разширяване или прекрояване на защитените територии…

/Конференция с международно участие, с подкрепата на Френския културен институт/

Част от 6-тия Фестивал „Зелени дни”, София

Форум ПЛАНИНИ’2015 се проведе на 8 април от 9 часа във Френски институт – София (пл. Славейков №3). Конференцията се организира от Българска асоциация за алтернативен туризъм с подкрепата на Френски институт, туроператор Одисея – ин и платформа „Прозрачани планини“. Форум ПЛАНИНИ‘2015 цели да представи различни гледни точки към темата за устойчивото развитие на планините и защитените територии в България. Форумът представи експертизата на някои успешни български и чуждестранни фирми и проекти, неправителствени организации и българските институции в областта на отговорния туризъм – туроператори, къмпинги и хижи, както и проектанти и инвеститори в основните ски-дестинации в България. Лектори са както експерти, така и практици, които представят предизвикателствата, пред които е изправен туризмът в планините и защитените територии на България, както и възможностите за устойчиво развитие с отговорност към природата и интересите на местните общности. Конференцията позволи обсъждането в дискусионна форма на различни визии, както и запознаването с добри бизнес практики, приложими в България. Особен акцент беше поставен върху необходимостта от създаването на разпознаваем местен туристически продукт с висока принадена стойност, стъпващ на чистата, в най-добрия случай домашна храна, сертифицирана като „биологична”, заедно с уникалното природно и културно наследство на България. Създаването на продукт, подкрепен от голяма част от местната общност, е път към нейното собствено осъзнаване и утвърждаване, към успеха на една дестинация на българската и международната сцена. Поставяме си за задача да положим началото на един публичен дебат, чиято цел е постигането на съгласие за завой в пазарната ориентация на българския туристически продукт и за опазването на природното и културно наследство на България.

Цели на Форум ПЛАНИНИ2015:

 • Да запознае българската бизнес аудитория и институциите с приключенския туризъм в светлината на глобалните туристически тенденции;
 • Да наблегне върху значението на качествената и чиста, местно произведена храна, живите традиции, автентичното културно наследство и природните ресурси на страната, за създаване на уникален туристически продукт с висока добавена стойност;
 • Да подпомогне обмяната на добри бизнес практики;
 • Да представи перспективи за откриване на зелени работни места и развитие пред жителите на обезлюдяващите се селски и планински региони в България;
 • Да дефинира проблемите и да инициира промени в правните рамки в полза на целогодишния устойчив туризъм в българските планини;
 • Да очертае възможните сценарии за устойчиво развитие на българските планини и защитени територии, включително чрез туризъм.

ПРОГРАМА

9:00 – 9:15 Откриване

 • Любомир Попйорданов, председател на Българска асоциация за алтернативен туризъм
 • Йорданка Фандъкова, кмет на София
 • Ирена Георгиева, заместник-министър, Министерство на туризма
 • Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите
 • Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата

9:30 – 10:00 Панел 1 – Туризъм в защитени територии

 • Туризъм в планините – законосъобразност  и целесъобразност – Андрей Ралев (експерт, Коалиция „За да остане природа в България“) по темите свързани със законовата рамка в защитените територии
 • „Природните паркове и концепцията за устойчив туризъм – опитът във Врачанския Балкан“ – Николай Ненчев (директор ДПП „Врачански Балкан“)
 • Представител на Пролес Инжинеринг ООД по темите за туризъм в защитени територии

10:00 – 10:30 Панел 2 – Туристическият бизнес в планините и защитените територии на България

 • „Предизвикателства и възможности пред планинския туризъм в България“ – Любомир Попйорданов (собственик на туроператор „Одисея – ин“)
 • „Какъв туризъм в защитените територии?“ – Васил Тодев (основател на Сдружение „Байкария“)
 • „За границата между опазване местообитанията на дивите животни и развитие на екотуризъм“ – Елена Цингарска (координатор природозащитен център „Влахи“, експерт в Сдружение за дива природа „Балкани“)

10:30 – 11:00 Панел 3 – Поглед към опита по света

 • „Трендове в световния приключенски туризъм, следващи стъпки пред България” – Гергана Николова (Adventure Travel and Trade Assocition (ATTA)
 • “Завръщане към автентичното къмпиране, къмпинги сред природата в места Натура 2000“ – Axel Penin (управител, Huttopia & Cie, Франция)

11:00 – 11:25 Кафе пауза

11:25 – 12:30 Дискусии по групи

12:30 – 12:50 Представяне на резултатите от дискусиите

12:50 – 13:00 Закриване на конференцията  от модераторите на конференцията

13:00 – Заключителни думи на Л.Попйорданов

Поздравление от представител на Френския културен институт

13:15 – „Вила Юстина – изба в подножието на Родопите“ и чаша вино

Модератори: Сашка Витанова, Желязко Мечков

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ ФОРУМА

Андрей Ралев от Коалиция „За да остане природа в България“ говори за спазването на закона, но и за същността на една планина като дестинация, привличаща туристи.

Презентация на директора на Природен парк „Врачански Балкан“ Николай Ненчев на тема „Природните паркове и концепцията за устойчив туризъм – опитът във Врачанския Балкан“:

Презентация на Елена Цингарска от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ на тема „Природозащитен център Влахи за границата между опазване местообитанията на дивите животни и развитие на екотуризъм“

Презентация на Гергана Николова, представител на Adventure Travel Trade Association, разказва какво представлява приключенския туризъм, какво е бъдещето му по света и на Балканите:

Презентация на Axel Penin, управител на Huttopia & Cie, Франция на тема “Завръщане към автентичното къмпиране, къмпинги сред природата в места Натура 2000“.

Специална покана беше отправена към:

 • Министерство на туризма – министър Николина Ангелкова или заместник-министър
 • Министерство на земеделието и храните – зам.министър Георги Костов
 • Изпълнителна агенция по горите – изпълнителен директор Тони Кръстев
 • Министерство на околната среда и водите – министър Ивелина Василева или представител
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Столична община и ОП „Туризъм“
 • Представители на КРИБ, БТПП, БСК – организации на бизнеса в България
 • Представители на туроператорски компании
 • Преподаватели и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Нов Български университет, Лесотехнически университет и други
 • Медии

Организатори:

Българска асоциация за алтернативен туризъм е неправителствена организация в обществена полза, която работи от 17 години за развитието на отговорен и устойчив туризъм в България. От 2010 г. съвместно с туроператора „Одисея – ин“ организира специално събитие за отговорен начин на живот „Зелени дни“. Съорганизатор на Форум ПЛАНИНИ‘2015 е платформа за гражданско участие за устойчиви планини „Прозрачни планини“. Повече за платформата можете да намерите на http://prozrachniplanini.org.

СНИМКИ ОТ ФОРУМ ПЛАНИНИ

IMG_2834 IMG_2832 IMG_2999 IMG_2827 IMG_2811 IMG_2789 IMG_2779 IMG_2763 IMG_2742 IMG_2725 IMG_2722 IMG_3232 IMG_3226 IMG_3212 IMG_3210 IMG_3206 IMG_3191 IMG_3190 IMG_3177 IMG_3164 IMG_3129 IMG_3120 IMG_3110 IMG_3098 IMG_3091 IMG_3082 IMG_3066 IMG_3057 IMG_3050 IMG_3046 IMG_3039 IMG_3037 IMG_3014 IMG_3003  IMG_2976 IMG_2931 IMG_2925 IMG_2909 IMG_2897 IMG_2884 IMG_2874  IMG_2858

Уебсайт от Hlebarov.com