БААТ Одисея ИН Община София

Кирил Калоянов

изпълнителен директор на БААТ

асистент мениджър на Зелени дни (2010-2015) – договаряне с изложителите, подръжка на уебсайт, разделно събиране на боклука

Уебсайт от Hlebarov.com